Khi mùa m?a ??n, vi?c trang b? cho mình nh?ng chi?c áo m?a khi ?i ???ng là r?t c?n thi?t. Nó b?o v? b?n h? kh?i m?a gió và nh?ng nguy hi?m c?a th?i ti?t. Tuy nhiên trên th? tr??ng ngày nay, có r?t nhi?u lo?i áo m?a khác bi?t gây khó kh?n trong quá trình l?a ch?n c?a công ty. Sau ??y là m?t vài h??ng d?n nh? d?i giúp m?i ng??i s? d?ng áo m?a ??m b?o h?n.

M?t chi?c áo m?a ?ôi d??ng nh? r?t thu?n ti?n khi ?i hai ng??i. ?ây là d?ng  áo m?a cánh d?i r?ng, nó giúp cho các b??c ?i l?i c?a con ng??i tr? nên thu?n ti?n. N?u b?n ?i hai ng??i thì vi?c trang b? cho mình m?t chi?c áo m?a s? b?t c?ng k?nh h?n là m?c 2 chi?c áo m?a cùng m?t lúc. Tuy nhiên, tùy theo ý mu?n s? d?ng c?a m?i ng??i mà vi?c l?a ch?n và s? d?ng áo m?a c?ng khác bi?t.

N?u b?n th??ng xuyên ph?i di chuy?n xa trong m?t th?i gian dài, gi? trong c?p xe c?a chính b?n thân mình áo m?a b? s? là thích h?p nh?t. Nó g?n nh? và có th? che kín ???c toàn thân mà không lo b? n??c h?t vào. Nh?ng dòng áo m?a siêu nh?v?n ???c m?i ng??i tin dùng và s? d?ng h?ng ngày ?? b?o v? c? th? kh?i nh?ng nguy hi?m c?a th?i ti?t.

chú ý sau khi s? d?ng áo m?a

?? có th? b?o qu?n áo m?a trong m?t th?i gian dài, b?n c?n L?u ý m?t vài chi ti?t sau khi s? d?ng áo m?a. Khi ?i m?a v? ph?i treo lên cao ?? n??c m?a róc xu?ng, tránh tình tr?ng n?m m?c c?a áo m?a.

N?u trên áo m?a ?ã m? ra nh?ng n?p nh?n nh?, b?n có th? ?em nó treo lên m?c áo, ?? n?p t? ph?ng tr? l?i nh? c?. N?u nh? n?p nh?n nhúm, g?y g?p nghiêm tr?ng, b?n hãy cho áo m?a vào ngâm kho?ng m?t phút trong n??c nóng 70 – 80 ?? C. Sau ?ó l?y ra, treo lên cho ráo n??c và khô h?n, v?t nh?n s? h?t. Chú ý khi ?ã ngâm vào n??c nóng thì dùng tay ?? co kéo áo m?a, tránh làm áo b? bi?n d?ng.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Uncategorized
Lý sơn có đặc sản gì

Đi du lịch Đảo lý sơn có đặc sản gì ngon Việt nam chúng là có dải bờ biển dài, đẹp và còn có rất nhiều đảo, Đảo lý sơn ở đâu của tỉnh quảng ngãi ? Đảo lý sơn là một trong những hòn đảo rất đẹp để bạn …

Chưa được phân loại
làm thể nào cách âm phòng máy mà không tốn quá nhiều tiền

Hàng xóm bạn kêu gào lên vì bạn mở máy hoạt động suất ngày, có những lúc cả đêm phải chạy đơn hàng mà gây nên tiếng ồn cho mọi người xung quanh. Hàng xóm thì nhắc nhở, làm bạn bị mất tình hàng xóm, vậy làm sao để hàng …

Uncategorized
ưu điểm nổi bật của máy cắt giấy mini

Máy cắt giấy mini rất hữu ích cho văn phòng nhà hoặc người có sở thích, vì chúng cũng có thể được sử dụng để cắt nhiều loại vật liệu. Công cụ cắt giấy phổ biến, máy cắt giấy trimmer và máy cắt quay Xén giấy được vận hành bằng …