Dịch vụ điều hòa

?a ph?n ng??i s? d?ng ??u không hi?u rõ v? máy ?i?u hòa không khí, nên có th? vì m?t lý do ??n gi?n nào ?ó máy không l?nh, ng??i s? d?ng không bi?t cách kh?c ph?c, t? s?a máy d?n ??n h? h?ng n?ng h?n. Vì lý do an toàn …

Dịch vụ

V?i ?a d?ng b?n ko s?a ?i?u hoà nhi?t ?? gây ra hóa ??n ti?n ?i?n t?ng v?t? Ho?c, có l? t?i t? h?n, là ngôi nhà c?a b?n h?u nh? unlivable trong mùa hè vì s?chot và / ho?c ?? ?m? có l? ?ó là th?i gian ?? coi …

Dịch vụ

N?u nh? nhà b?n có bao gi? b? m?t ?i?n trong 1 c?n bão ho?c nh?ng chi?c qu?p ?i?n, b?n s? h?u th? nh?n th?c rõ v? s? ph? thu?c c?a chúng tôi ?ã tr? v? n?ng l??ng ?i?n. n?u nh? không s? h?u nó, th?c t? không có gì …

Dịch vụ điều hòa

Có nhi?u b?n h?i làm sao ?? xác ??nh t? ?i?u hòa b? h?ng, k? thu?t s?a ch?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng xin chia s? 2 cách ?? xác ??nh t? ?i?n h?ng hay còn s? d?ng t?t nh? sau : 1. Xác ??nh t? h?ng b?ng ??ng h? c? …

Dịch vụ điều hòa

Khi nào thì c?n ph?i n?p gas ?i?u hòa ?i?u hòa là m?t trong nh?ng thi?t b? ???c s? d?ng làm ?i?u hòa không khí ph? bi?n b?c nh?t hi?n nay. Và nh? chúng ta ?ã bi?t ?i?u hòa làm l?nh ???c là nh? vào khí gas, do ?ó khi …

Dịch vụ điều hòa

Những dụng cụ bảo hộ cần có cho thợ lắp điều hòa

Những dụng cụ bảo hộ cần có cho thợ lắp điều hòa Chúng tôi quản lý toàn bộ cài đặt từ đầu đến cuối, khảo sát, thiết kế, lắp đặt và bàn giao, chúng tôi sẽ chăm sóc nó cả. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi liên lạc trực tiếp …

Dịch vụ điều hòa

Cách sử dụng điều hòa hiệu quả không gây ảnh hưởng đến sức khỏe

Cách sử dụng điều hòa không gây ảnh hưởng đến sức khỏe đã được trung tâm sửa điều hòa tại nhà Đà Nẵng Bách Khoa hướng dẫn sau đây là những biện pháp đơn giải nhưng vô cùng hiệu quả. Để yếu tố sử dụng máy lạnh không gây ảnh hưởng đến sức …

Dịch vụ điều hòa

Đây là lý do chính làm Block điều hòa chạy và ngưng liên tục

  Đây là lý do chính làm Block điều hòa chạy và ngưng liên tục Bây giờ bạn đang cân nhắc việc mua một máy điều hòa không khí cửa sổ cho phép tìm hiểu thêm một chút trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng của bạn. Dưới …

Dịch vụ điều hòa

Tháo lắp điều hòa âm trần uy tín tại hà nội

Tháo lắp điều hòa âm trần uy tín tại hà nội Bộ lọc điều hòa không khí trung tâm (hoặc bộ lọc hệ thống sưởi ấm nếu nhiệt khí nóng cũng được sử dụng) là đôi khi khó tìm. Dưới đây là một số lời khuyên về nơi để tìm …

Dịch vụ điều hòa

Sửa điều hòa tại Trường Chinh Hà Nội

  Sửa điều hòa tại Trường Chinh Hà Nội Điều hòa khi sử dụng không tránh khỏi những lỗi phát sinh. Và lúc này bạn sẽ cần gọi thợ sửa điều hòa tại hà nội đến giúp đỡ. Tại Trường Chinh hay bất kỳ đâu trên địa bàn thủ đô, …