?i?u hòa giúp chúng ta có m?t b?u không khí mát m?, ?ánh bay cái nóng. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, h?n b?n s? c?m th?y vô cùng khó ch?u khi th?y chi?c máy l?nh nhà b?n b? ch?y n??c, n??c th?m vào t??ng r?i ch?y xu?ng sàn gây ?nh h??ng ??n c?nh quan và vi?c sinh ho?t trong gia ?ình. Máy l?nh ch?y n??c làm không khí trong phòng b? ?m th?p, lâu ngày làm n?m m?c,t?o bám trên t??ng, sàn nhà. Không nh?ng th? vi?c này còn có th? gây h? h?ng các thi?t b? ?i?n t? ?? d??i ho?c g?n máy l?nh.Nghiêm tr?ng h?n nó còn có th? gây ch?p ?i?n, rò r? ?i?n gây nguy hi?m cho m?i ng??i, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình có tr? nh?. Hãy cùng d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng ?i?m danh các nguyên nhân ?i?u hòa Panasonic b? ch?y n??c.

Nguyên nhân ?i?u hòa Panasonic b? ch?y n??c

L?p ??t ?i?u hòa sai:
Th? s?a ?i?u hòa cho bi?t Do ???ng ?ng thoát n??c c?a ?i?u hòa không có ?? d?c ho?c ???ng ?ng quá dài mà không có l? thoát khí d?n ??n n??c b? ? ??ng, không ch?y ra ngoài ???c mà ch?y ng??c vào máng n??c làm máng n??c b? tràn. Ho?c ?i?u hòa b? l?p nghiêng sang m?t bên khi?n máng h?ng b? nghiêng theo. Vì th?, n??c s? ch?y v? ??u th?p c?a máng h?ng và rò r? lên t??ng, sàn nhà. N?u b?n th?y ?i?u hòa nhà mình b? ch?y n??c thì hãy ki?m tra tr??c khi g?i th? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng hãy xem k? thu?t l?p ??t ?i?u hòa ?ã ?úng v?i h??ng d?n ch?a?
???ng ?ng thoát n??c b? t?c:
???ng ?ng thoát n??c b? t?c có th? do b?i b?n lâu ngày bám vào, ?ây là m?t trong nh?ng nguyên nhân làm cho ?i?u hòa b? ch?y n??c.
???ng ?ng n??c b? bi?n d?ng:
???ng ?ng n??c b? bi?n d?ng, cong, vênh trong quá trình s? d?ng ?i?u hòa là ?i?u khá nhi?u gia ?ình g?p ph?i, ?ó c?ng là nguyên nhân khi?n cho máy ?i?u hòa b? ch?y n??c.
?i?u hòa b? non gas:
Khi ?i?u hòa b? non hay thi?u gas s? d?n ??n hi?n t??ng ?ông ?á bên trong dàn l?nh, khi?n máy không ??m b?o ?? nhi?t ?? nh? mong mu?n và làm ?á tan ch?y qua máng h?ng, tràn ra ngoài.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Làm sao để hạn chế tiếng ồn điều hòa

Một trong những vấn đề khiến các bạn cảm thấy khó chịu khi sử dụng máy lạnh đó là tiếng ồn của nó. Tiếng ồn của máy lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sổng của gia đình bạn, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc tại …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa chạy bình thường có nên bảo dưỡng không?

đa số chúng ta đều vô tư thoải mái sử dụng mà không chú ý đến công tác bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh định kỳ thường xuyên. Chỉ đợi đến khi nào máy lạnh xảy ra sự cố mới tìm đến thợ sửa máy lạnh, để rồi khi nhận ra sai lầm …

Dịch vụ điều hòa
Quạt dàn lạnh điều hòa hỏng cách sửa

Bạn có biết tầm quan trọng của dàn lạnh không? Quạt dàn lạnh là một trong những bộ phận quan trọng của máy lạnh. Bộ phận này có nhiệm vụ thổi hơi lạnh lan tỏa ra khắp không gian căn phòng. Chính vì vậy nên nếu quạt dàn lạnh gặp …