?i?u hòa giúp chúng ta có m?t b?u không khí mát m?, ?ánh bay cái nóng. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, h?n b?n s? c?m th?y vô cùng khó ch?u khi th?y chi?c máy l?nh nhà b?n b? ch?y n??c, n??c th?m vào t??ng r?i ch?y xu?ng sàn gây ?nh h??ng ??n c?nh quan và vi?c sinh ho?t trong gia ?ình. Máy l?nh ch?y n??c làm không khí trong phòng b? ?m th?p, lâu ngày làm n?m m?c,t?o bám trên t??ng, sàn nhà. Không nh?ng th? vi?c này còn có th? gây h? h?ng các thi?t b? ?i?n t? ?? d??i ho?c g?n máy l?nh.Nghiêm tr?ng h?n nó còn có th? gây ch?p ?i?n, rò r? ?i?n gây nguy hi?m cho m?i ng??i, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình có tr? nh?. Hãy cùng d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng ?i?m danh các nguyên nhân ?i?u hòa Panasonic b? ch?y n??c.

Nguyên nhân ?i?u hòa Panasonic b? ch?y n??c

L?p ??t ?i?u hòa sai:
Th? s?a ?i?u hòa cho bi?t Do ???ng ?ng thoát n??c c?a ?i?u hòa không có ?? d?c ho?c ???ng ?ng quá dài mà không có l? thoát khí d?n ??n n??c b? ? ??ng, không ch?y ra ngoài ???c mà ch?y ng??c vào máng n??c làm máng n??c b? tràn. Ho?c ?i?u hòa b? l?p nghiêng sang m?t bên khi?n máng h?ng b? nghiêng theo. Vì th?, n??c s? ch?y v? ??u th?p c?a máng h?ng và rò r? lên t??ng, sàn nhà. N?u b?n th?y ?i?u hòa nhà mình b? ch?y n??c thì hãy ki?m tra tr??c khi g?i th? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng hãy xem k? thu?t l?p ??t ?i?u hòa ?ã ?úng v?i h??ng d?n ch?a?
???ng ?ng thoát n??c b? t?c:
???ng ?ng thoát n??c b? t?c có th? do b?i b?n lâu ngày bám vào, ?ây là m?t trong nh?ng nguyên nhân làm cho ?i?u hòa b? ch?y n??c.
???ng ?ng n??c b? bi?n d?ng:
???ng ?ng n??c b? bi?n d?ng, cong, vênh trong quá trình s? d?ng ?i?u hòa là ?i?u khá nhi?u gia ?ình g?p ph?i, ?ó c?ng là nguyên nhân khi?n cho máy ?i?u hòa b? ch?y n??c.
?i?u hòa b? non gas:
Khi ?i?u hòa b? non hay thi?u gas s? d?n ??n hi?n t??ng ?ông ?á bên trong dàn l?nh, khi?n máy không ??m b?o ?? nhi?t ?? nh? mong mu?n và làm ?á tan ch?y qua máng h?ng, tràn ra ngoài.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Điều hòa đóng tuyết hãy khám phá

Điều hòa bị đóng tuyết là một sự cố xảy ra và báo hiệu cho chúng ta biết gas điều hòa đã hết và cần bổ xung thêm gas để tiếp tục làm lạnh hiệu quả. Sửa điều hòa khi bị đóng tuyết tuy đơn giản nhưng cần có thợ sửa chữa …

Dịch vụ điều hòa
Cách xử trí khi máy điều hòa không lên nguồn

bạn đang gặp sự cố không lên nguồn, bạn đã làm đủ mọi cách nhưng máy lạnh vẫn không hoạt động. Bạn muốn tình trạng này nhanh chóng được khắc phục nhưng nếu gọi thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng đến thì rất mất thời gian mà lại không biết …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa có chức năng diệt khuẩn ?

Để cạnh tranh với nhau, ngoài “tung hô” công nghệ, tính năng của sản phẩm, các hãng còn “thần thánh” hóa sản phẩm của mình, còn có thể diệt được vi khuẩn. Muốn biết sự thật như thế nào thì quý khách hàng hãy cùng chuyên gia sửa điều hòa tại …