?i?u hòa giúp chúng ta có m?t b?u không khí mát m?, ?ánh bay cái nóng. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, h?n b?n s? c?m th?y vô cùng khó ch?u khi th?y chi?c máy l?nh nhà b?n b? ch?y n??c, n??c th?m vào t??ng r?i ch?y xu?ng sàn gây ?nh h??ng ??n c?nh quan và vi?c sinh ho?t trong gia ?ình. Máy l?nh ch?y n??c làm không khí trong phòng b? ?m th?p, lâu ngày làm n?m m?c,t?o bám trên t??ng, sàn nhà. Không nh?ng th? vi?c này còn có th? gây h? h?ng các thi?t b? ?i?n t? ?? d??i ho?c g?n máy l?nh.Nghiêm tr?ng h?n nó còn có th? gây ch?p ?i?n, rò r? ?i?n gây nguy hi?m cho m?i ng??i, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình có tr? nh?. Hãy cùng d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng ?i?m danh các nguyên nhân ?i?u hòa Panasonic b? ch?y n??c.

Nguyên nhân ?i?u hòa Panasonic b? ch?y n??c

L?p ??t ?i?u hòa sai:
Th? s?a ?i?u hòa cho bi?t Do ???ng ?ng thoát n??c c?a ?i?u hòa không có ?? d?c ho?c ???ng ?ng quá dài mà không có l? thoát khí d?n ??n n??c b? ? ??ng, không ch?y ra ngoài ???c mà ch?y ng??c vào máng n??c làm máng n??c b? tràn. Ho?c ?i?u hòa b? l?p nghiêng sang m?t bên khi?n máng h?ng b? nghiêng theo. Vì th?, n??c s? ch?y v? ??u th?p c?a máng h?ng và rò r? lên t??ng, sàn nhà. N?u b?n th?y ?i?u hòa nhà mình b? ch?y n??c thì hãy ki?m tra tr??c khi g?i th? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng hãy xem k? thu?t l?p ??t ?i?u hòa ?ã ?úng v?i h??ng d?n ch?a?
???ng ?ng thoát n??c b? t?c:
???ng ?ng thoát n??c b? t?c có th? do b?i b?n lâu ngày bám vào, ?ây là m?t trong nh?ng nguyên nhân làm cho ?i?u hòa b? ch?y n??c.
???ng ?ng n??c b? bi?n d?ng:
???ng ?ng n??c b? bi?n d?ng, cong, vênh trong quá trình s? d?ng ?i?u hòa là ?i?u khá nhi?u gia ?ình g?p ph?i, ?ó c?ng là nguyên nhân khi?n cho máy ?i?u hòa b? ch?y n??c.
?i?u hòa b? non gas:
Khi ?i?u hòa b? non hay thi?u gas s? d?n ??n hi?n t??ng ?ông ?á bên trong dàn l?nh, khi?n máy không ??m b?o ?? nhi?t ?? nh? mong mu?n và làm ?á tan ch?y qua máng h?ng, tràn ra ngoài.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Nguyên nhân và cách sửa điều hòa chạy ngắt liên hồi

Cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, đội ngũ kỹ thuật viên sửa điều hòa tại Đà Nẵng chuyên nghiệp được đào tạo qua các trường đại học cao đăng trên toàn quốc sẽ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sửa điều hòa của quý khách hàng Nguyên nhân điều …

Dịch vụ điều hòa
Cách nhận biết điều hòa thiếu ga cách khắc phục

Sử dụng máy lạnh đã một thời gian, bạn tự hỏi máy lạnh nhà mình có bị thiếu gas không? Làm sao bạn nhận biết được điều đó? Cùng thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc của bạn nhé! Nguyên nhân điều …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa đóng tuyết tại sao lại như vậy

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho máy lạnh bị đóng tuyết, trong bài viết này các kỹ thuật viên sua dieu hoa tai Da Nang sẽ tư vấn cho bạn các nguyên nhân thường gặp nhất để bạn có thể dễ dàng đưa ra giải pháp sửa chữa máy …