Uncategorized

Xử lý nước tinh khiết đóng bình

Để làm được sự khác biệt he thong loc nuoc tinh khiet trên thì kênh công nghệ lọc nước ro cấp được bịt kín toàn bộ bằng 2 nắp nhựa hình vành khuyên khu vực 2 đầu của lõi lọc nước tinh khiết chỉ để chừa khe hở nhỏ hình …