? Vi?t Nam, khí h?u gi?a mi?n B?c và mi?n Nam có nét ??c tr?ng riêng. Và d?a trên nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng t?ng khu v?c, các nhà cung c?p cho ra ??i nhi?u dòng s?n ph?m phù h?p. Dòng máy l?nh hai chi?u thay ??i c? ch? ho?t ??ng linh ho?t, thích h?p cho th?i ti?t b?n mùa c?a mi?n B?c. Dòng máy l?nh m?t chi?u lan t?a không khí d?u êm, phù h?p v?i khí h?u c?a mi?n Nam. Hãy cùng d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng tìm hi?u th?i ?i?m h?p lý khi mua máy l?nh cho gia ?ình mình.

Th?i ?i?m ch?n mua máy ?i?u hòa t?t nh?t

Thông th??ng ng??i tiêu dùng s? d?ng máy l?nh ch? y?u vào mùa hè, vì ?ây là lúc th?i ti?t kh?c nghi?t nh?t v?i nhi?t ?? cao c?a m?t tr?i. ?? ch?n ???c s?n ph?m ?ng ý và giá r? nh?t, ng??i tiêu dùng nên tránh nh?ng th?i gian cao ?i?m c?a nóng. Do ?ó, các chuyên gia s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? n?u có nhu c?u mua máy l?nh, ng??i tiêu dùng c?n xác ??nh nhu c?u s?m ?? mua ???c s?n ph?m ch?t l??ng và giá r?.
Vào tháng 3 và tháng 4 h?ng n?m là th?i ?i?m cháy hàng c?a ngành ?i?n máy, ng??i tiêu dùng ?? xô nhau mua s?m máy l?nh và do ?ó, khách hàng s? b? chém giá cao dao ??ng t? 500.000 – 1.000.000 ??ng. Còn ??i v?i các dòng có th??ng hi?u n?i ti?ng nh? máy l?nh Daikin, Panasonic,…s? có m?c t?ng cao h?n so v?i d? ki?n c?a th? tr??ng.
Chính vì v?y k? thu?t s?a ?i?u hòa khuyên th?i ?i?m mua máy l?nh t?t nh?t là vào mùa m?a ? mi?n Nam và vào mùa thu ho?c mùa ?ông ? mi?n B?c thì m?c giá m?m h?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Nguyên nhân và cách sửa điều hòa chạy ngắt liên hồi

Cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, đội ngũ kỹ thuật viên sửa điều hòa tại Đà Nẵng chuyên nghiệp được đào tạo qua các trường đại học cao đăng trên toàn quốc sẽ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sửa điều hòa của quý khách hàng Nguyên nhân điều …

Dịch vụ điều hòa
Cách nhận biết điều hòa thiếu ga cách khắc phục

Sử dụng máy lạnh đã một thời gian, bạn tự hỏi máy lạnh nhà mình có bị thiếu gas không? Làm sao bạn nhận biết được điều đó? Cùng thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc của bạn nhé! Nguyên nhân điều …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa đóng tuyết tại sao lại như vậy

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho máy lạnh bị đóng tuyết, trong bài viết này các kỹ thuật viên sua dieu hoa tai Da Nang sẽ tư vấn cho bạn các nguyên nhân thường gặp nhất để bạn có thể dễ dàng đưa ra giải pháp sửa chữa máy …