? Vi?t Nam, khí h?u gi?a mi?n B?c và mi?n Nam có nét ??c tr?ng riêng. Và d?a trên nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng t?ng khu v?c, các nhà cung c?p cho ra ??i nhi?u dòng s?n ph?m phù h?p. Dòng máy l?nh hai chi?u thay ??i c? ch? ho?t ??ng linh ho?t, thích h?p cho th?i ti?t b?n mùa c?a mi?n B?c. Dòng máy l?nh m?t chi?u lan t?a không khí d?u êm, phù h?p v?i khí h?u c?a mi?n Nam. Hãy cùng d?ch v? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng tìm hi?u th?i ?i?m h?p lý khi mua máy l?nh cho gia ?ình mình.

Th?i ?i?m ch?n mua máy ?i?u hòa t?t nh?t

Thông th??ng ng??i tiêu dùng s? d?ng máy l?nh ch? y?u vào mùa hè, vì ?ây là lúc th?i ti?t kh?c nghi?t nh?t v?i nhi?t ?? cao c?a m?t tr?i. ?? ch?n ???c s?n ph?m ?ng ý và giá r? nh?t, ng??i tiêu dùng nên tránh nh?ng th?i gian cao ?i?m c?a nóng. Do ?ó, các chuyên gia s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? n?u có nhu c?u mua máy l?nh, ng??i tiêu dùng c?n xác ??nh nhu c?u s?m ?? mua ???c s?n ph?m ch?t l??ng và giá r?.
Vào tháng 3 và tháng 4 h?ng n?m là th?i ?i?m cháy hàng c?a ngành ?i?n máy, ng??i tiêu dùng ?? xô nhau mua s?m máy l?nh và do ?ó, khách hàng s? b? chém giá cao dao ??ng t? 500.000 – 1.000.000 ??ng. Còn ??i v?i các dòng có th??ng hi?u n?i ti?ng nh? máy l?nh Daikin, Panasonic,…s? có m?c t?ng cao h?n so v?i d? ki?n c?a th? tr??ng.
Chính vì v?y k? thu?t s?a ?i?u hòa khuyên th?i ?i?m mua máy l?nh t?t nh?t là vào mùa m?a ? mi?n Nam và vào mùa thu ho?c mùa ?ông ? mi?n B?c thì m?c giá m?m h?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Điều hòa đóng tuyết hãy khám phá

Điều hòa bị đóng tuyết là một sự cố xảy ra và báo hiệu cho chúng ta biết gas điều hòa đã hết và cần bổ xung thêm gas để tiếp tục làm lạnh hiệu quả. Sửa điều hòa khi bị đóng tuyết tuy đơn giản nhưng cần có thợ sửa chữa …

Dịch vụ điều hòa
Cách xử trí khi máy điều hòa không lên nguồn

bạn đang gặp sự cố không lên nguồn, bạn đã làm đủ mọi cách nhưng máy lạnh vẫn không hoạt động. Bạn muốn tình trạng này nhanh chóng được khắc phục nhưng nếu gọi thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng đến thì rất mất thời gian mà lại không biết …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa có chức năng diệt khuẩn ?

Để cạnh tranh với nhau, ngoài “tung hô” công nghệ, tính năng của sản phẩm, các hãng còn “thần thánh” hóa sản phẩm của mình, còn có thể diệt được vi khuẩn. Muốn biết sự thật như thế nào thì quý khách hàng hãy cùng chuyên gia sửa điều hòa tại …