Trong th? tr??ng ?i?n l?nh hi?n nay có r?t nhi?u hãng ?i?u hòa v?i nhi?u ki?u dáng, ch?t l??ng v?i giá thành khác nhau nên r?t khó kh?n cho ng??i tiêu dùng trong vi?c l?a ch?n hãng ?i?u hòa nào phù h?p v?i gia ?ình. Sharp – Th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i, s? d?ng công ngh? tiên ti?n cùng v?i các tiêu chu?n kh?c khe v? s? ??i m?i, ch?t l??ng, giá tr? và thi?t k? ?a d?ng v? ch?ng lo?i Sharp luôn mang ??n nh?ng gi?i pháp ti?t ki?m n?ng l??ng, làm cu?c s?ng c?a b?n tho?i mái h?n, ti?n nghi h?n. Trong bài vi?t sau ?ây d?ch v? s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng s? nêu ?u nh??c ?i?m c?a ?i?u hòa sharp ?? giúp b?n ch?n mua máy l?nh phù h?p v?i gia ?ình.

?u ?i?m máy l?nh Sharp:

M?u mã nhìn thoáng qua có th? b? l?m t??ng là hàng c?a National (tên tr??c c?a Panasonic).
Ch?t l??ng r?t t?t, m?u mã ??p, giá thành khá r?.
Làm l?nh c?c nhanh và ch?y r?t êm.
??c bi?t hàng c?a Sharp l?i có ?u ?i?m n?i b?t là làm l?nh r?t sâu ??i v?i nh?ng dòng máy t? 1HP tr? lên.

Nh??c ?i?m máy l?nh Sharp:

Nhãn hàng này chuyên quá nhi?u m?t hàng, và ít qu?ng bá v? máy l?nh, nên ít ng??i bi?t ??n.
Nhân viên k? thu?t s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? thông tin trên ?? b?n tham kh?o khi ?ang phân vân nhãn hàng ?i?u hòa Sharp v?i mong mu?n nó s? giúp ích cho các b?n ch?n ???c 1 s?n ph?m t?t phù h?p v?i gia ?ình b?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Nguyên nhân và cách sửa điều hòa chạy ngắt liên hồi

Cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, đội ngũ kỹ thuật viên sửa điều hòa tại Đà Nẵng chuyên nghiệp được đào tạo qua các trường đại học cao đăng trên toàn quốc sẽ đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sửa điều hòa của quý khách hàng Nguyên nhân điều …

Dịch vụ điều hòa
Cách nhận biết điều hòa thiếu ga cách khắc phục

Sử dụng máy lạnh đã một thời gian, bạn tự hỏi máy lạnh nhà mình có bị thiếu gas không? Làm sao bạn nhận biết được điều đó? Cùng thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc của bạn nhé! Nguyên nhân điều …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa đóng tuyết tại sao lại như vậy

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho máy lạnh bị đóng tuyết, trong bài viết này các kỹ thuật viên sua dieu hoa tai Da Nang sẽ tư vấn cho bạn các nguyên nhân thường gặp nhất để bạn có thể dễ dàng đưa ra giải pháp sửa chữa máy …