Trong th? tr??ng ?i?n l?nh hi?n nay có r?t nhi?u hãng ?i?u hòa v?i nhi?u ki?u dáng, ch?t l??ng v?i giá thành khác nhau nên r?t khó kh?n cho ng??i tiêu dùng trong vi?c l?a ch?n hãng ?i?u hòa nào phù h?p v?i gia ?ình. Sharp – Th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i, s? d?ng công ngh? tiên ti?n cùng v?i các tiêu chu?n kh?c khe v? s? ??i m?i, ch?t l??ng, giá tr? và thi?t k? ?a d?ng v? ch?ng lo?i Sharp luôn mang ??n nh?ng gi?i pháp ti?t ki?m n?ng l??ng, làm cu?c s?ng c?a b?n tho?i mái h?n, ti?n nghi h?n. Trong bài vi?t sau ?ây d?ch v? s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng s? nêu ?u nh??c ?i?m c?a ?i?u hòa sharp ?? giúp b?n ch?n mua máy l?nh phù h?p v?i gia ?ình.

?u ?i?m máy l?nh Sharp:

M?u mã nhìn thoáng qua có th? b? l?m t??ng là hàng c?a National (tên tr??c c?a Panasonic).
Ch?t l??ng r?t t?t, m?u mã ??p, giá thành khá r?.
Làm l?nh c?c nhanh và ch?y r?t êm.
??c bi?t hàng c?a Sharp l?i có ?u ?i?m n?i b?t là làm l?nh r?t sâu ??i v?i nh?ng dòng máy t? 1HP tr? lên.

Nh??c ?i?m máy l?nh Sharp:

Nhãn hàng này chuyên quá nhi?u m?t hàng, và ít qu?ng bá v? máy l?nh, nên ít ng??i bi?t ??n.
Nhân viên k? thu?t s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? thông tin trên ?? b?n tham kh?o khi ?ang phân vân nhãn hàng ?i?u hòa Sharp v?i mong mu?n nó s? giúp ích cho các b?n ch?n ???c 1 s?n ph?m t?t phù h?p v?i gia ?ình b?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
D?ch v? ?i?u hòa
Các sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng

Nếu bạn đang nghi ngờ tại sao mình dùng kem chống nắng mà da vẫn đen thì rất có thể bạn đã mắc phải một trong số các lỗi này. 1. Không nhận biết được sunblock, sunscreen và kem chống nắng phổ rộng Rất nhiều người không phân biệt được …

D?ch v? ?i?u hòa
Mẫu nhà phố đẹp mới nhất mặt tiền 6,5m dài 7m

Mẫu nhà phố đẹp mới nhất mặt tiền 6,5m dài 7m Trong một nhóm thị thành bây giờ, nhóm mau nha lo pho dep moi nhat sở hữu mặt phía trước rộng 6,5m sẽ là một niềm mơ ước dành cho phổ thông gia đình – nhưng có chiều dài chỉ 7m …

D?ch v? ?i?u hòa
Cơ hội đầu tư hiệu quả tại thành phố “đáng sống”

Nếu như Đà Nẵng là thành phố đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tốt tại Việt Nam thì Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án an toàn và mang lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư tại thành phố đáng sống này. Đà Nẵng – Địa chỉ …