Trong th? tr??ng ?i?n l?nh hi?n nay có r?t nhi?u hãng ?i?u hòa v?i nhi?u ki?u dáng, ch?t l??ng v?i giá thành khác nhau nên r?t khó kh?n cho ng??i tiêu dùng trong vi?c l?a ch?n hãng ?i?u hòa nào phù h?p v?i gia ?ình. Sharp – Th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i, s? d?ng công ngh? tiên ti?n cùng v?i các tiêu chu?n kh?c khe v? s? ??i m?i, ch?t l??ng, giá tr? và thi?t k? ?a d?ng v? ch?ng lo?i Sharp luôn mang ??n nh?ng gi?i pháp ti?t ki?m n?ng l??ng, làm cu?c s?ng c?a b?n tho?i mái h?n, ti?n nghi h?n. Trong bài vi?t sau ?ây d?ch v? s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng s? nêu ?u nh??c ?i?m c?a ?i?u hòa sharp ?? giúp b?n ch?n mua máy l?nh phù h?p v?i gia ?ình.

?u ?i?m máy l?nh Sharp:

M?u mã nhìn thoáng qua có th? b? l?m t??ng là hàng c?a National (tên tr??c c?a Panasonic).
Ch?t l??ng r?t t?t, m?u mã ??p, giá thành khá r?.
Làm l?nh c?c nhanh và ch?y r?t êm.
??c bi?t hàng c?a Sharp l?i có ?u ?i?m n?i b?t là làm l?nh r?t sâu ??i v?i nh?ng dòng máy t? 1HP tr? lên.

Nh??c ?i?m máy l?nh Sharp:

Nhãn hàng này chuyên quá nhi?u m?t hàng, và ít qu?ng bá v? máy l?nh, nên ít ng??i bi?t ??n.
Nhân viên k? thu?t s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? thông tin trên ?? b?n tham kh?o khi ?ang phân vân nhãn hàng ?i?u hòa Sharp v?i mong mu?n nó s? giúp ích cho các b?n ch?n ???c 1 s?n ph?m t?t phù h?p v?i gia ?ình b?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Vì sao aptomat điều hòa nhảy liên tục

Đã bao giờ chiếc aptomat nhà bạn bị nhảy điện liên tục làm gián đoạn sinh hoạt thường ngày của gia đình bạn chưa? Hiện tượng này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân. Hãy cũng nghe các chuyên viên sua dieu hoa Da Nang liệt kê ra những nguyên nhân …

Dịch vụ điều hòa
Có nên để máy quạt trong phòng điều hòa?

Khi sử dụng điều hòa thường xuyên, không khí trong phòng không được lưu thông để cung cấp đủ oxy, nhiều không khí bẩn không thoát ra ngoài, gây ảnh hưởng cho người dùng nếu ở trong nhà quá lâu. Vậy tại sao nên lắp quạt hút gió cho phòng …

Dịch vụ điều hòa
Các sai lầm thường gặp khi sử dụng kem chống nắng

Nếu bạn đang nghi ngờ tại sao mình dùng kem chống nắng mà da vẫn đen thì rất có thể bạn đã mắc phải một trong số các lỗi này. 1. Không nhận biết được sunblock, sunscreen và kem chống nắng phổ rộng Rất nhiều người không phân biệt được …